Ý Kiến Khách Hàng >> Chị Nguyễn Trương Thanh Thanh – Hóc Môn – TP.Hồ Chí Minh