Ý Kiến Khách Hàng >> Chị Lê Thị Hồng – Quận 6 – TP.Hồ Chí Minh