Ý Kiến Khách Hàng >> Chị An, Nhân viên văn phòng, Q. Phú Nhuận